Nieuwe vorm van Employee Survey

 

like-dislike1-620x350

Wat speelt er (echt) onder je medewerkers? Met behulp van een traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek verzamelen we in een grote bulk antwoorden op vragen en stellingen bij medewerkers. Hieruit rollen diverse statistieken en ongetwijfeld een shortlist van belangrijkste knelpunten. Er kleven echter nadelen aan deze methode:

– teveel onderwerpen komen tegelijk aan bod

– niet alle medewerkers reageren

– medewerkers zijn als van nature wantrouwend ten aanzien van discretie en laten niet achterste van hun tong zien

– statistieken kunnen schijnnauwkeurigheid veinzen

– de actielijst is te groot en het kost teveel tijd voordat medewerkers effect zien

Kan het anders? Jazeker, met de blackbox methode van human result management. In kleine groepen vindt een kwantitatief en kwalitatief onderzoek plaats. Met behulp van stellingen en een black box geven medewerkers hun mening. Absolute betrouwbaarheid wordt aangetoond, dus de resultaten zijn betrouwbaarder. Daarna komt direct een inhoudelijke discussie op gang en kunnen vaak al direct knelpunten geadresseerd worden en soms staande de bijeenkomst worden opgelost. Deze methode is bij diverse organisaties succesvol toegepast en met name het organische karakter van de veranderingen wordt zeer gewaardeerd. In overleg met de klant worden de stellingen gekozen.

Interesse? Bel met Nico Verbaan op 0611024445 of stuur een e-mail aan info@humanresultmanagement.nl